ĐIỀU KIỆN DÀNH CHO ỨNG VIÊN

DANH SÁCH CÔNG VIỆC THEO DIỆN
BCPNP

  • Đầu bếp
  • Giám sát cửa hàng bán lẻ
  • Giám sát nhà hàng
  • Thu ngân
  • Kế Toán
  • Lễ Tân
  • Giám sát Bộ phận lau dọn buồng phòng

BƯỚC 1 :

Match Job (2-4 Tháng).

BƯỚC 2 :

Nộp LMIA (2-3 Tháng).

BƯỚC 3 :

Nộp Work Permit (2-4 Tháng).

BƯỚC 4 :

Qua Canada Làm Việc 12 Tháng.

BƯỚC 5 :

Nộp Nomination (1-2 Tháng)

BƯỚC 6 :

Nộp PR Và Chờ 15-19 Tháng Nhận PR

ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH BCPNP