Tôi có thể tiếp tục làm việc ngay cả khi giấy phép lao động Canada hết hạn không?

Giấy phép lao động Canada hết hạn

Nhiều người có giấy phép lao động Canada tại một thời điểm nào đó sẽ tìm cách gia hạn hoặc thay đổi giấy phép của họ để tiếp tục làm việc tại Canada.

Nếu bạn là người nước ngoài ở vị trí này, điều quan trọng là phải hiểu rằng khả năng tiếp tục làm việc của bạn sau khi giấy phép lao động Canada hết hạn phụ thuộc vào thời điểm bạn nộp đơn xin gia hạn/thay đổi giấy phép.

Cụ thể hơn, chỉ những người lao động tạm thời đã nộp đơn xin gia hạn/thay đổi giấy phép lao động trước khi giấy phép ban đầu hết hạn mới đủ điều kiện để tiếp tục làm việc sau khi giấy phép đầu tiên hết hạn*.

*Các quy tắc liên quan đến người có giấy phép lao động nộp đơn xin giấy phép học tập hoặc hồ sơ du khách có chút khác biệt, sẽ nói thêm về điều đó sau

Tại sao một số người lao động tạm thời có thể tiếp tục làm việc khi giấy phép đã hết hạn?

Những người nộp đơn xin gia hạn/thay đổi giấy phép lao động trước khi giấy phép ban đầu hết hạn đã duy trì thành công tình trạng của họ ở Canada và được phép làm việc cho đến khi đơn đăng ký mới của họ được hoàn tất.

Những người lao động tạm thời rơi vào hoàn cảnh này có thể tiếp tục làm việc một cách hợp pháp ở đất nước này. Người lao động tạm thời phải:

  • Ở lại Canada
  •  Làm việc trong các điều kiện giống hệt như giấy phép lao động ban đầu của họ

Các quy tắc này khác nhau như thế nào tùy thuộc vào tình huống riêng của bạn

Những người nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động phải tiếp tục làm việc theo các điều kiện tương tự được liệt kê trong giấy phép lao động hiện tại của họ nếu họ có giấy phép (đóng) dành riêng cho người sử dụng lao động. Những người nộp đơn xin giấy phép lao động mới phải tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động có tên trên giấy phép ban đầu của họ cho đến khi có quyết định về đơn đăng ký gần đây nhất của họ. Khi có quyết định cuối cùng, người lao động tạm thời có thể bắt đầu làm việc theo các điều kiện của giấy phép mới nếu được chấp thuận.

Trong trường hợp họ có giấy phép lao động mở (OWP), người lao động tạm thời có thể tự do thay đổi người sử dụng lao động và công việc.

Cuối cùng, những người có giấy phép lao động đang xin giấy phép du học hoặc hồ sơ du khách chỉ có thể làm việc cho đến khi giấy phép ban đầu của họ hết hạn. Tại thời điểm này, những người nộp đơn này phải ngừng làm việc một cách hợp pháp và những người đã nộp đơn xin giấy phép du học cũng không thể học cho đến khi có quyết định cuối cùng về đơn đăng ký của họ.

Chứng minh với chủ lao động rằng bạn vẫn đủ điều kiện làm việc tại Canada

Những người xin gia hạn giấy phép lao động, cũng như những người đang xin giấy phép lao động mới, có thể cần phải chứng minh với chủ lao động rằng họ được phép tiếp tục làm việc tại Canada ngay cả sau khi giấy phép đầu tiên hết hạn.

Trong cả hai trường hợp, bằng chứng mà người có giấy phép lao động có thể cung cấp tùy thuộc vào việc họ nộp đơn xin gia hạn/thay đổi giấy phép trực tuyến hay trên giấy.

Ứng viên trực tuyến

Người nộp đơn xin gia hạn/thay đổi giấy phép lao động trực tuyến có thể xuất trình cho người sử dụng lao động của họ những tài liệu sau để làm bằng chứng về việc họ tiếp tục đủ điều kiện làm việc tại Canada:

  •  Thư gia hạn giấy phép lao động (WP-EXT ngoại trừ PGWP) do Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) nhận được; điều này phải được hiển thị cho người sử dụng lao động cùng với giấy phép làm việc hiện tại của bạn
  •  Trong trường hợp người nộp đơn không nhận được quyết định cuối cùng về việc gia hạn/thay đổi giấy phép lao động trước ngày hết hạn trên thư WP-EXT, họ có thể chứng minh rằng mình vẫn đủ điều kiện làm việc bằng cách cho nhà tuyển dụng xem trang web này hoặc liên hệ với IRCC

Người nộp đơn giấy

Người nộp đơn xin gia hạn/thay đổi giấy phép lao động trên giấy có thể xuất trình cho người sử dụng lao động của họ những tài liệu sau để làm bằng chứng về việc họ tiếp tục đủ điều kiện làm việc tại Canada:

  • Bản sao đơn xin gia hạn/thay đổi giấy phép lao động của họ
  • Bằng chứng là họ đã trả phí cho đơn xin gia hạn / thay đổi giấy phép lao động
  • Một bản sao thông tin theo dõi bưu chính hoặc chuyển phát nhanh của ứng dụng của họ

Lưu ý: Người nộp đơn trên giấy không nhận được thư WP-EXT vì IRC cần đảm bảo rằng đơn đăng ký của họ đã hoàn chỉnh và người nộp đơn đáp ứng các yêu cầu để làm việc tại Canada

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *