Cập nhật quy trình thi bằng lái tại tỉnh Saskatchewan Canada

Quy trình thi bằng lái tại tỉnh Saskatchewan

Dưới đây là thông tin cập nhật về quy trình thi bằng lái tại tỉnh Saskatchewan, Canada:
1. Không có bằng lái ở Việt Nam:
– Sau khi thi đậu phần lý thuyết, bạn cần đăng ký học 6 tiếng lý thuyết và 6 tiếng thực hành.
– Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng chỉ.
– Sau 9 tháng, bạn có thể đăng ký thi phần thực hành.
2. Có bằng lái ở Việt Nam với kinh nghiệm trên 9 tháng:
– Sau khi thi đậu phần lý thuyết, bạn có thể đăng ký thi phần thực hành mà không cần phải học thêm.
– Nếu bạn đậu lần đầu, bạn sẽ được cấp bằng “experienced”.
– Nếu bạn phải thi lần thứ hai để đậu, bạn sẽ được cấp bằng “novice 1”.
3. Có bằng lái ở Việt Nam với kinh nghiệm dưới 9 tháng:
– Sau khi thi đậu phần lý thuyết, bạn cần đợi đến khi có đủ 9 tháng kinh nghiệm lái xe ở Việt Nam.
– Sau 9 tháng, bạn có thể đăng ký thi phần thực hành mà không cần phải học thêm.
– Nếu bạn đậu, bạn sẽ được cấp bằng lái.
4. Lưu ý quan trọng:
– Nếu bạn không đậu lần đầu mà bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị buộc phải học thêm 6 tiếng lý thuyết và 6 tiếng thực hành.
– Nếu bạn đậu lần đầu sau khi học thêm, bạn sẽ được cấp bằng lái.

5/5 - (3 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *