Các thuật ngữ định cư Mỹ cơ bản trong hồ sơ định cư Mỹ

Thuật ngữ định cư Mỹ

Quá trình định cư Mỹ có rất nhiều thuật ngữ phức tạp, và hiểu rõ những thuật ngữ này là một phần quan trọng để thành công trong việc làm hồ sơ định cư Mỹ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu những thuật ngữ định cư Mỹ cơ bản mà bạn cần biết để chuẩn bị cho hồ sơ định cư Mỹ của mình.

Receipt Number (Số biên nhận hồ sơ) 

Thuật ngữ định cư Mỹ Receipt Number là mã số được cấp cho mỗi bộ hồ sơ khi nộp lên USCIS. Mã số này sẽ xác định nơi xử lý hồ sơ và cho phép bạn theo dõi tiến độ xử lý của hồ sơ một cách dễ dàng. 

Số biên nhận hồ sơ thường bắt đầu bằng 3 chữ cái và theo sau là 10 chữ số. 3 chữ cái đầu tiên xác định Trung tâm Dịch vụ USCIS sẽ xử lý hồ sơ của bạn.

  • WAC: Viết tắt của từ California Service Center (Trung tâm dịch vụ California)
  • LIN: Viết tắt của từ Nebraska Service Center (Trung tâm dịch vụ Nebraska)
  • YSC: Viết tắt của từ Potomac Service Center (Trung tâm dịch vụ Potomac)
  • SRC: Viết tắt của từ Texas Service Center (Trung tâm dịch vụ Texas)
  • EAC: Viết tắt của từ Vermont Service Center (Trung tâm dịch vụ Vermont)

Ví dụ: Nếu hồ sơ của bạn có Receipt Number là WACxxxx, điều đó nghĩa là hồ sơ sẽ được xử lý tại Trung tâm dịch vụ California của USCIS.

Thuật ngữ định cư Mỹ Receipt Number
Thuật ngữ định cư Mỹ Receipt Number

USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) – Sở di trú Mỹ 

Thuật ngữ định cư Mỹ USCIS là cơ quan trực thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS), phụ trách quản lý hệ thống nhập tịch và di trú. USCIS thực hiện các chức năng hành chính trước đây thuộc về Cục Di Trú và Nhập tịch (INS) thuộc Bộ Tư pháp.

Cơ quan này chịu trách nhiệm xử lý các đơn xin thị thực nhập cư, đơn xin nhập tịch, tị nạn và điều chỉnh tình trạng (thẻ xanh).

Thuật ngữ định cư Mỹ NVC (National Visa Center) – Trung tâm Visa Quốc gia

NVC là cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, có trách nhiệm quản lý thông tin và hồ sơ đã được chấp thuận tại USCIS cho đến khi số lượng thị thực nhập cư có sẵn. Trung tâm này sẽ sắp xếp lịch phỏng vấn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước ngoài khi hồ sơ của bạn đến lượt để được cấp visa.

NVC - Trung tâm Visa Quốc gia
NVC – Trung tâm Visa Quốc gia

Visa bulletin (Lịch chiếu khán)

Lịch chiếu khán hay còn gọi là bản tin visa là lịch xét duyệt visa được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hàng tháng. Lịch này cho biết hồ sơ định cư Mỹ nào đang được xử lý hoặc hẹn phỏng vấn.

Việc theo dõi lịch chiếu khán giúp bạn đánh giá thời gian còn lại cho hồ sơ của mình hoặc xem liệu hồ sơ có đang nằm trong danh sách xếp hàng chờ đến lượt theo thứ tự Ngày ưu tiên. Bạn nên thường xuyên kiểm tra bản tin visa mới nhất để không bỏ lỡ cơ hội.

Priority date – Ngày ưu tiên

Thuật ngữ định cư Mỹ Priority date nghĩa là ngày ưu tiên. Ngày ưu tiên là ngày mà bạn thể hiện ý định nhập cư của mình cho Chính phủ Hoa Kỳ. Đây là ngày mà Sở Di trú tiếp nhận hồ sơ xin thị thực định cư của bạn. Đối với diện bảo lãnh gia đình và diện việc làm, ngày ưu tiên là ngày mà USCIS nhận được hồ sơ từ người nộp đơn chính.

USCIS chỉ cung cấp ngày ưu tiên khi hồ sơ được nộp đúng quy định. Thông tin về ngày ưu tiên có thể được tìm thấy trên Thông báo I-797C mà bạn (hoặc luật sư của bạn) nhận được từ Sở Di trú.

  • Received date – Ngày tiếp nhận: Ngày tiếp nhận thường trùng với ngày ưu tiên. Đây là ngày mà Sở Di trú tiếp nhận đơn của bạn. Nó thể hiện thời điểm hồ sơ được chính thức tiếp nhận và bắt đầu quá trình xét duyệt.
  • Notice date – Ngày thông báo: Ngày thông báo là ngày mà biên nhận hoặc thông báo được gửi đi đến địa chỉ của người nộp đơn hoặc luật sư di trú đại diện cho đương đơn. Thông báo này xác nhận việc tiếp nhận hồ sơ và thông báo cho bạn biết rằng quá trình xét duyệt đã bắt đầu.

Cut off date – Ngày đáo hạn

Thuật ngữ định cư Mỹ Cut off date nghĩa là ngày đáo hạn, ngày đáo hạn là ngày xuất hiện trên Bản tin visa, thường rơi vào các ngày 1, 8, 15 và 22 của các tháng trong năm. Việc phân nhóm này giúp cho công việc của NVC (National Visa Center) trở nên thuận lợi khi công bố lịch trình visa.

Hồ sơ có ngày ưu tiên sớm hơn ngày đáo hạn (hoặc nói cách khác, ngày đáo hạn vượt qua ngày ưu tiên) sẽ được coi là đáo hạn. Điều này cho phép đương đơn nộp hồ sơ xin visa lên NVC hoặc nhận thư mời phỏng vấn từ Lãnh sự quán.

Ví dụ: Giả sử Bản tin visa tháng 4/2020 cho biết, Sở Di trú Hoa Kỳ đã xét duyệt những hồ sơ EB-5 Việt Nam có ngày ưu tiên đến ngày 8/2/2017. Những nhà đầu tư có hồ sơ I-526 được phê duyệt và có ngày ưu tiên trước ngày 8/2/2017 có thể được phỏng vấn để lấy visa EB-5.

CSPA (Child Status Protection Act) – Đạo luật Bảo vệ Tình trạng của Trẻ em Mỹ 

Thuật ngữ định cư Mỹ CSPA Đạo luật Bảo vệ Tình trạng của Trẻ em có hiệu lực từ ngày 6/8/2002, nhằm mục đích bảo vệ tình trạng “trẻ em” – tức là con độc thân dưới 21 tuổi (theo quy định về di trú Mỹ). 

Đạo luật này được Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra sau nhận thấy rằng nhiều người thụ hưởng trong hồ sơ định cư Mỹ bị quá tuổi do thời gian xét duyệt hồ sơ tại Sở Di trú và NVC kéo dài quá lâu.

Theo CSPA, tuổi của con trẻ sẽ bị “đóng băng” từ ngày nộp hồ sơ vào USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) và tiếp tục được tính ngay sau khi USCIS chấp thuận đơn. Công thức tính tuổi CSPA là tuổi của con vào ngày visa đến hạn trừ đi (ngày USCIS chấp thuận đơn trừ đi ngày USCIS nhận đơn).

CSPA - Đạo luật Bảo vệ Tình trạng của Trẻ em Mỹ
CSPA – Đạo luật Bảo vệ Tình trạng của Trẻ em Mỹ

Kết luận

Với những thuật ngữ định cư Mỹ này, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về quy trình định cư Mỹ và sẽ hiểu rõ hơn về các thuật ngữ quan trọng trong hồ sơ định cư. Đừng quên áp dụng những thông tin này khi tìm hiểu và chuẩn bị cho hồ sơ của bạn.

Thông tin liên hệ:

☎ Hotline+zalo: 0984757110 & 0916353533

🏢Công ty TNHH dịch vụ tư vấn TH (TH immigration)

❤️16 Đặng Tất, phường Tân Định, Quận 1, Vital Building, TP.HCM

5/5 - (3 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *